Стипендианти на фондация „Еврика“

Една от формите, чрез които фондация „Еврика“ подпомага обучението и развитието на даровитите млади хора, студенти и ученици, е отпускането на стипендии, дейност, която фондацията извършва вече тридесет и четири години. Стипендиантите на фондацията се определят на конкурсен принцип.

Единайсетте годишни стипендии за студенти в размер на 3000 лв. носят имената на изтъкнати български учени и общественици, оставили ярка диря в основни направления на развитието на науката и техниката:

 • за компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 • за математика на името на акад. Никола Обрешков;
 • за физика на името на акад. Георги Наджаков;
 • за химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 • за медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 • за аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 • за инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 • за инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 • за строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 • за икономика на името на акад. Евгени Матеев;
 • за изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов.

Чрез конкурс се присъжда стипендия в размер на 3000 лв., по целево дарение, на името на академик Александър Теодоров-Балан.

Годишни стипендии на фондация „Еврика“ получават и всички ученици, носители на медали от международни олимпиади.