Стипендианти 2011-2012 година

Общият брой на стипендиантите на фондацията  за учебната 2011/2012 година е 40: 18 от тях са дадени на представители на СУ „Св. Кл. Охридски”, 3 на Медицински университет – София и Технически университет – София и по един на УАСГ – София,

Лесотехнически университет – София, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив.

Стипендианти на фондацията са и ученици от Софийска математическа гимназия „П. Хилендарски”, ПМГ „Н. Попович” – Шумен, Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” – София, ПМГ „Никола Обрешков” – Казанлък, МГ „Баба Тонка” – Русе, ПМГ „Добри Чинтулов” – Сливен, МГ „Атанас Радев” – Ямбол  и  ОМГ „Акад. К. Попов” – Пловдив.

Списъкът с имената на стипендиантите за учебната 2011-2012 година може да изтеглите от тук.


Стефан Георгиев Василев
Носител на стипендията „Джон Атанасов“ за постижения в овладяването на компютърните науки. Студент в
ТУ София

Сунай Ибрямов
Носител на стипендията „Акад. Георги Наджаков“ за постижения в овладяване на знания в областта на физиката. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Нина Кънева
Носител на стипендията „Акад. Ростислав Каишев“ за овладяване на знания в областта на химията и химичните технологии. Студентка в СУ „Св. Кл. Охридски“

Роксана Минчева
Носител на стипендията „Акад. Методи Попов“ за постижения в овладяването на знания в медицината и биологията. Студентка в МУ – София.

Благовеста Костова
Носител на стипендията „Акад. Димитър Мишев“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електротехниката, електрониката и автоматизацията. Студентка в ТУ – София.

Габриела Нанова
Носител на стипендията „Акад. Ангел Балевски“ за постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии. Студентка в ТУ – София.

Васил Шарланов
Носител на стипендията „Кольо Фичето“ за овладяване на знания в областта на строителството и архитектурата. Студент в УАСГ – София.

Стефан Василев
Носител на стипендията „Акад. Никола Обрешков“ за постижения в овладяването на математиката. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Делян Мавров
Носител на стипендията „Акад. Евгени Матеев“ за постижения в овладяване на знанията в областта на икономиката. Студент в Икономически университет, Варна.

Николай Цветанов
Носител на стипендията „Акад. Дончо Костов“ за постижения в овладяването на аграрните науки, ветеринарните науки и горското стопанство. Студент в Лесотехнически университет, София.

Румен Христов
Носител на златен медал от международна средношколска олимпиада по информатика. Ученик в ПМГ „Нанчо Попович“ – Шумен.

Живко Георгиев
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по химия. Студент в МУ – София.

Богдан Станков
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по математика. Ученик в СМГ „П. Хилендарски“.

Живко Жечев
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Николай Белухов
Носител на златен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Владислав Харалампиев
Носител на златен медал от международна олимпиада по информатика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Рафаел Рафаилов
Носител на сребърен медал от средношколска олимпиада по математика. Ученик в СМГ „П. Хилендарски“.

Мира Ненчева
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по биология. Ученичка в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София

Момчил Молнар
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по физика. Ученик в МГ „Баба Тонка“ – Русе

Светозар Станков
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Светослав Караиванов
Носител на сребърен медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Борислав Вълков
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по математика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Васил Карайончев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Георги Герганов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Георги Георгиев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по информатика. Ученик в СМГ „П. Хилендарски“.

Елизар Цветков
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в МУ – Пловдив.

Иван Георгиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по информатика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Йордан Чапъров
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по информатика. Ученик в МГ „Атанас Радев“ – Ямбол.

Константин Гундев
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по физика. Ученик в ОМГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив.

Кристиан Киров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“

Мартин Мартинов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Студент в МУ – София.

Радослав Александров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Съби Теодосиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Ясен Трифонов
Носител на бронзов медал от международна средношколска олимпиада по информатика. Ученик в ОМГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив.

Катерина Найденова
Носител на сребърен медал от международна средношколска олимпиада по физика. Ученичка в ПМГ „Н. Обрешков“ – Казанлък.

Веселин Александров
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Делян Георгиев
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Петър Каразапрянов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по химия. Ученик в ПМГ „Добри Чинтулов“, Сливен.

Йордан Йорданов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по физика. Ученик в ПМГ „Н. Обретенов“, Казанлък

Георги Магаранов
Носител на бронзов медал от международна олимпиада по биология. Студент в СУ „Св. Кл. Охридски“.