Награда „Еврика“ за млад фермер – на Даяна Димитрова

 

Даяна Димитрова е родена през 1991 г. в град Димитровград. Обучава се задочно в Аграрен университет – Пловдив, специалност „Растителна защита“. Има завършени курсове на обучение по „Общо животновъдство“, „Екология и опазване на околната среда“ и „Агроекология“, а така също притежава и сертификат за работа с препарати за растителна защита. През 2019 г. печели награда за пчелар на местно ниво от КРИБ – Хасково. През 2023 г. участва в Първия национален студентски конкурс „Фермерството  и младите хора“, организиран от Български фермерски съюз, където печели първо място със своето есе.

Своята история като фермер, Даяна Димитрова започва през 2012 г., когато се регистрира като земеделски производител и успешно реализира проект по програма „Млад фермер“ за трайни насаждения и пчелни семейства. След това последователно печели и успешно финализира няколко проекта по пчеларската програма за оборудване. Заедно с родителите си успяват да достигнат до отглеждането на 150 пчелни семейства  и 40 дка трайни насаждения в стопанството в село Бряст. В тези начални години на бизнеса, за Даяна няма нищо по-хубаво от работата й, да бъде сред градините и пчелина си, да вдъхва мириса на прясно окосена трева, да види развитието на новия живот, който е създала и отгледала с двете си ръце и жуженето на пчелите.

През пролетта на 2018 г. Даяна Димитрова се запознава със своя съпруг и заедно започват нов етап в своето фермерско развитие. В началото отглеждат 200 дка земя, 20 броя овце и около 50 крави. Наемат земя под наем и и разполагайки с два Булгара ТК80, една малка балировачка, стара брана плуг и пръскачка, използвайки собствени средства, много труд и кредити , започват да сбъдват мечтите си. В момента  стопанството в с. Ябълково, община Димитровград отглежда около 140 крави, юници и телета, 85 броя овце и 800 дка земя. Успяват да закупят около 40 дка собствена земя, а другата е под наем. Разполагат със собствен сграден фонд, фандрома, нов трактор, пръскачка, комбайн, култиватор. Успяват да изградят доилна зала и хранеща пътека. Работата във фермата е почти изцяло механизирана. Във фермата в с. Ягодово заедно с Даяна работят нейният съпруг, брат му и техните родители. Културите, които отглеждат са ечемик, пшеница, царевица, царевица за силаж, слънчоглед и люцерна. Имат сключени договори с мандра за предаване на кравето и овчето мляко.

Въпреки трудните години, Даяна Димитрова обожава работата си, която я зарежда и придава смисъл на дните й. Надява се и нейните деца да продължат тази дейност и занапред.

От миналата година Даяна Димитрова е управител и един от съдружниците в „СДМ АГРО“ ООД. Фирмата е насочена изцяло в зърнопроизводството и обработва земи, също на територията на село Ябълково.

Освен земеделски производител Даяна Димитрова е и читалищен деец и председател на читалището в село Бряст. За нея традициите, обичаите и ценностите са на пиедестал. Тя е чест гост в различни училища, където запознава децата с пчелите, техните продукти и колко са важни те за нашето съществуване. Много пъти е приемала деца да разгледат фермата, техниката, животните и начина им на живот. Даяна носи голяма енергия и заряд в себе си и ги раздава на всички около нея. Преди всичко иска да бъде добър човек и е сигурна, че никога няма да забрави откъде е тръгнала и колко усилие и е коствало всичко, което е постигнала дотук. Любимият й цитат, който я описва напълно е: „Избери работата, която обичаш и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си“ – Конфуций.